Hvordan behandler jeg?

Som osteopat arbejder jeg med hænderne. Igennem manuelle teknikker søger jeg at afhjælpe de restriktioner i led, muskler, bindevæv, nervesystem og kredsløb, som jeg igennem min undersøgelse finder frem til.

Jeg har en stor anatomisk og fysiologisk viden og jeg søger igennem undersøgelse at finde frem til kernen af din problemstilling. Det er essentielt for mig at videregive denne viden til dig, da jeg er overbevist om, at du dermed får en større forståelse for, hvorfor netop du oplever smerter.

Jeg er af den overbevisning, at kroppen er plastisk og at den til en hver tid vil prøve at kompensere for de restriktioner, der er opstået i kroppen. Løsnes disse restriktion, så kroppen igen kan kompensere optimalt, da vil smerterne også reduceres.

Jeg interesserer mig for dine smerter, men endnu vigtigere så interesserer jeg mig for om din bevægelighed i kroppen er optimal. Er bevægeligheden optimal, kan du bedre kompensere for dine gener.

En vigtig del af min undersøgelse og behandling er derfor at bruge standardiserede tests til at understøtte effekten af min behandling. Jeg tester, behandler og tester igen. Bliver testen bedre, da ved jeg, at du vil reagere positivt på min behandling, og dermed få et stort udbytte af min osteopatiske behandling.

Samarbejdspartnere

Jeg har et tæt samarbejde med mine kollegaer i Munkebo Fysioterapi og Træning, og henviser også ud af huset til anden specialiseret behandling og træning. 

Jeg har et tæt samarbejde med fysioterapeut Jesper Bo Hedeager, som er specialiseret i træning af hofteproblematikker og funktionel neurologi.  www.dinpersonligefys.dk

Jeg ønsker et tæt fagligt samarbejde med andre sundhedsfaglige faggrupper så som praktiserende læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, tandlæger, bandagister og sundhedsfokuseret kostvejleder.

 

Jeg behandler årsagen i stedet for symptomet

Luk menu